Reklam Pazarlama Önemi Nedir?

Reklam ve Pazarlamanın Önemi Nedir?

İşletme faaliyetlerinin en önemli iki bölümünü oluşturan reklam pazarlama kavramlarının ne olduğu konusuna kısaca değinelim. Pazarlama, ürünlerin veya hizmetlerin müşteriye ulaşana kadar geçen sürede yapılan faaliyetlere denir. Pazarlama; reklam, halkla ilişkiler, marka yönetimi, viral ve doğrudan posta gibi yöntemleri içerir.

Reklam Pazarlama Önemi Nedir?

Ayrıca, reklam yeni müşterilere ulaşmak için yapılan etkinliklerdir ve pazarlama alanını besler.

Satış ise bir ürünü para veya başka bir şey karşılığında değiştirmek için yapılan faaliyetlerdir.

Kısaca; Pazarlama, potansiyel müşterilere erişmek ve onları ikna etmek için yaptığınız her şeydir. Satış süreci ise satışı kapatmak ve sözleşme imzalamak için yaptığınız her şeydir.

Pazarlama olmadan potansiyel müşteriniz olmaz.

İyi bir satış tekniğiniz olmadan da satışı başarıyla kapatamazsınız.

Her markanın hedefleri doğrultusunda büyümesi veya kârlılığını artırması için potansiyel müşterisine satış kanalları haricinde de ulaşması gerekir. Marka ve ürünlerinin güvenini göstermenin en önemli yollarından biri, reklam tanıtım ve sektörel faaliyetler ile öne çıkmalıdır..

Genel tanımıyla reklam ve tanıtım faaliyetleri; TV, basın, internet, broşür, katalog gibi basılı materyaller ve çeşitli iletişim araçlarıyla, şirketlerin kendini hedef kitleye tanıtması, pazarlaması ve yeni pazarlar yaratmasıdır.

Ülkemizde genellikle zorlu ekonomik koşullar sebebiyle KOBİ’ler reklam ve tanıtım faaliyetlerini, “lüks” harcama olarak değerlendiriyor. Halbuki şirketlerin kurumsal kimlikleri ve satışlarına katkı konusunda tanıtım ve reklam çok önemli rol oynuyor.

Etkin reklam pazarlama kavramlarından yararlanmak için destek almanız bu alandaki veriminizi artıracaktır. Reklam ve pazarlamanın önemi nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.