Advertorial Reklam Nedir?

Advertorial Reklam Nedir?

Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte haber formatındaki tanıtım reklamları daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bu, advertorial reklam türünün kullanımı yeni değildir. Kelime ilk 1946’da kullanılmıştır. Uzun yıllar yazılı veya görsel basında advertorial reklamlar olarak yer almaktadır. Ülkemizde, SEO çalışmasında tanıtım yazısı olarak birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Advertorial reklam nedir? 

Advertorial Reklam Nedir?

Advertorial reklamlar dergi, gazete veya web sitelerinde yayınlanan editoryal dille yazılmış reklamlara denir. Bu reklam içerikleri bir firmanın ürün veya hizmeti açısından hedef kitleyi bilgilendirmek için yapılır. Bu yüzden, Advertorial kelimesi İngilizce ‘advertisement’ ve ‘editorial’ kelimelerinin birleştirilmiş halinden oluşmuştur. Sadece yazı kullanılabileceği gibi video, fotoğraf ya da tüm bunların birleşiminden de oluşabilir.

Türkiye'de bu tür reklamlar aslında basın bülteni özelliklerini biraz da geleneksel reklamın özelliklerini taşımaktadır. Bu reklamların işlevini tam olarak anlayabilmek için basın bülteni veya geleneksel reklamlar ile karşılaştırma yapmak açıklayıcı olacaktır. İster basın bülteni olsun, ister geleneksel reklam olsun advertorial reklamlar her pazarlama çalışmasında olduğu gibi; hedef kitle gözetilerek ve yayınlanacağı platform gözetilerek hazırlanır.

İçerik bilgi ile okuyucuyu kendisine çeker.

Okuyucu işine yarayacak ve yaşamında kullanabileceği bir bilgiye erişebileceğine inanır. Böylece, önüne çıkan metinle meşgul olmayı tercih eder. Öte yandan reklamlar ise insanların olabildiğince uzak durmaya çalıştıkları şeylerdir. Kullanıcılar çok kısa göz attıktan sonra reklam olduğu anlaşılan içeriklerden hızla uzaklaşırlar. Advertorial metin, reklamın vermek istediği mesajı verir. Okuyucu gönüllü olarak, bu metinler ile meşgul olur ya da paylaşırlar. Bu tür reklamın PR çalışmalarında kullanılmasının en önemli nedenlerinden biri budur.

Bugünün reklamı yalnızca metin ile sınırlı değildir.

Bir radyo programında veya video içeriğinde pekala Advertorial reklam kampanyası yapılabilir. Önemli olan içeriğin gerçek bir içerikten farksız olması; içerik olarak kullanıcıya değer katması açısından içeriğin; belli bir bölümünde mutlaka konuyla ilişkin olarak reklam bölümüne geçiş yapmasıdır. Sonuç olarak sektörel yayın açısından haberler, ülke ekonomisinde hizmet verdiği sektöre ve hedef kitleye ‘doğrudan’ katkı üretir. Reklam, sektörü büyüterek işletmenin bilinirliğini artırır ve marka değerini yükseltir. Diğer yandan pazarlama ile satışını destekler.