Reklamın Önemi Nedir?

Reklam, bir ürün veya hizmetin müşteriye ulaşmasını sağlayan bir tutundurma faaliyetidir. Halkla ilişkiler, marka yönetimi ve doğrudan pazarlama yöntemlerini içerir.

Haziran 2, 2022 - 18:01
Mart 23, 2023 - 12:40
 0  156
Reklamın Önemi Nedir?

Reklam, şirketin pazarda rekabet etmesini sağlar. İşletme faaliyetlerinin en önemli iki bölümünü oluşturan reklam etkinliği veya pazarlama kavramlarına kısaca değinelim. Reklam, bir ürün veya hizmetin müşteriye ulaşmasını sağlayan bir tutundurma faaliyetidir. Halkla ilişkiler, marka yönetimi ve doğrudan pazarlama yöntemlerini içerir. Reklam, bir ürün veya hizmetin kullanıcıları ile bir iletişim aracıdır. Advertising Association tarafından tanımlandığı şekliyle reklam, gönderen tarafından ödenen ve alıcıları etkilemeyi amaçlayan mesajlardır. Reklam, firmanın pazarda rekabet etmesini ve hedef tüketicilere ulaşmasını sağlar. Ürün ve hizmetlerinin özelliklerini tanımlamalarına olanak tanır. Müşterileriyle iletişim kurmalarını ve bağ kurmalarını sağlar.

Reklamın önemi nedir?

Reklam, yeni müşterilere ulaşmak için yapılan faaliyetlerin tümüdür. Reklam aşamasında yapılan çalışmalar pazarlama alanını besler. Öte yandan satış, bir ürünü para veya başka bir şeyle takas etme faaliyetidir. Kısaca pazarlama; Potansiyel müşterilere ulaşmak veya onları ikna etmek için yaptığınız her şeydir. Satış süreci, bir sözleşme imzalamak için yaptığınız her şeydir.

Reklamın faydaları nelerdir?

Reklamlar ile tüketici ile marka arasında iletişim kurulur. Tüketiciye marka hatırlatılır ve markanın yenilikleri aktarılır. Marka bilinirliğini arttırır ve tüketiciye güven verir. Markanın güvenilirliğini arttırır ve müşterilerin zihninde güvenilir bir marka imajı oluşturur. Reklamın genel amacı; bir ürün veya hizmeti hedef tüketicilere duyurmak, tüketicilerde ürüne, markaya ve işe karşı olumlu bir eğilim yaratmaktır. Başka bir deyişle, reklam, doğrudan satışı kolaylaştırmayı veya kar etmeyi amaçlayan iletişimdir.

Reklam olmadan potansiyel müşteri olmaz

İyi bir satış tekniği olmadan bir satışı başarılı bir şekilde kapatamazsınız. Her markanın hedefi doğrultusunda büyüyebilmesi için satış kanalları dışında da potansiyel müşterilere ulaşması gerekiyor. Markaların ve ürünlerin güvenini göstermenin en önemli yollarından biri de sektörel faaliyet reklamları ile öne çıkmaktır. Genel olarak reklam ve tanıtım faaliyetleri TV, basın, internet, broşür, katalog gibi basılı materyaller ve çeşitli iletişim araçları aracılığıyla yürütülmektedir. Firmalar hedef kitleye kendilerini tanıtmakta, pazarlamakta ve yeni pazarlar yaratmaktadır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle KOBİ'ler tanıtım faaliyetlerini lüks bir harcama olarak görmektedir. Ancak promosyon firmaları kurumsal kimlikleri kadar satışlarda da oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Pazarlama konsepti açısından destek almak bu alanda verimliliği artırır.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Haber Gündemi Sektöre uygun haber veya makale bir işletme için son derece önemlidir. Bu nedenle firmalara ve sektörlere yönelik bilgilendirme içeriklerine daha fazla yer veriyoruz. Sektörü bilgilendirecek önemli haberleriniz varsa yazın.