Yeşil Ekonomi Nedir?

Yeşil ekonomi geliri, istihdamı ve büyümeyi dengeler; Karbon emisyonlarını azaltır, biyolojik çeşitliliği artırır ve ekosistem kayıplarını önler.

Haziran 2, 2022 - 22:04
Nisan 23, 2024 - 19:17
 0  240
Yeşil Ekonomi Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma konusu ulusal ve küresel ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olup hem Kyoto Protokolü'nün hem de Paris Sözleşmesi'nin kabul edilmesiyle devletlerin gözünde yerini almıştır. Bu bağlamda gelişmiş ekonomilerin teknoloji ve enerji verimliliği bağlamında yüksek teknolojiler ve yeşil ekonomi kavramları hakim hale gelmiştir. Öncelikle yeşil ekonomi nedir? Bu soruyu açıklığa kavuşturalım.

Yeşil ekonomi ne anlama geliyor?


Yeşil ekonomi nedir diye sorulduğunda kelimenin tam anlamıyla toplumsal refahın ve toplumsal eşitliğin arttırılması, çevresel risklerin ve ekolojik kıtlığın azaltılması anlamına gelmektedir. Yeşil ekonomi, en basit anlatımıyla düşük karbon emisyonu, kaynakların verimli kullanımı ve sosyal sorumluluk gibi kavramları içermektedir. Yeşil ekonomi geliri, istihdamı ve büyümeyi dengeler; Karbon emisyonlarını azaltarak, biyolojik çeşitliliği artırarak ve ekosistem kayıplarını önleyerek kamu ve özel sektör desteği sağlıyor.

2008 sonlarında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP); Yeşil ekonomi “gelecek nesilleri önemli çevresel risklere ve ekolojik kıtlığa maruz bırakmadan uzun vadede insan refahını artıracak; Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimiyle ilgili ekonomik faaliyetler sistemi olarak tanımlar. UNEP öncülüğünde yürütülen Yeşil Ekonomi girişiminin temel amacı, yeşil sektörlerde yapılması planlanan yatırımlar ve analizler için gerekli desteği sağlamaktır.

Yeşil ekonomi kavramı nedir?


Yeşil ekonomi, ekonomik büyümeyi, refahı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan bir ekonomik modeldir. Bu model, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını, çevre dostu teknolojilerin teşvik edilmesini ve çevresel etkilerin en aza indirilmesini amaçlamaktadır. Temel amacı ekonomik faaliyetleri çevresel ve ekolojik sınırlar içinde tutarak doğal kaynakları ve çevreyi korumak, aynı zamanda toplumsal refahı arttırmaktır.

Yeşil ekonomi, çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik kalkınmayı birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevresel konular öne çıkıyor. Ayrıca sosyal adalet ve ekonomik eşitlik de yeşil ekonominin temel ilkeleri arasında yer alabilir.

Yeşil ekonomi, geleneksel ekonomik modellerde yaygın olan çevresel tahribatı ve doğal kaynakların tükenmesini önlemek için tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, ekonomik büyüme ile çevrenin korunması arasında bir denge kurmayı ve ekonomik faaliyetlerin çevresel maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Yeşil ekonomi uygulamaları yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği projeleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları, yeşil altyapı projeleri, çevre dostu teknolojilerin teşviki gibi çeşitli tedbirleri kapsayabilir. Bu tür politika ve uygulamalar, ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi sağlayarak gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlamaktadır.

Yeşil ekonomi neden önemli?


Yeşil ekonomi, çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik büyümeyi birleştiren, hem çevreye hem de insana fayda sağlayan bir yaklaşımı temsil etmektedir. Yeşil ekonomi, fosil yakıtlara dayalı geleneksel ekonomik modelden farklı olarak yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir tarım gibi alanlara odaklanarak doğal kaynakların daha verimli ve etkin kullanılmasını amaçlamaktadır.

Bu yaklaşım çevre kirliliğini azaltır, iklim değişikliğiyle mücadele eder ve yaban hayatını korurken aynı zamanda ekonomik büyümeyi de teşvik eder. Yeşil ekonomi yeni işler yaratır, yeşil teknolojiyi teşvik eder ve sosyal refahı artırır. Aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakıyor. Bu nedenle yeşil ekonominin hayata geçirilmesi hem bugünün hem de geleceğin toplumları için hayati önem taşımaktadır.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Haber Ajandası Haber gündeminde işletmeler ve iş dünyası için son derece önemli bilgilerin yanı sıra şirketler ve sektörler için bilgilendirici içerikler de yer alıyor.