Avukat Kime ve Neden Denir?

Avukat, hukuk eğitimi almış ve hukuki konularda profesyonel olarak danışmanlık ve temsil hizmeti veren kişidir.

Haziran 2, 2022 - 23:16
Mart 28, 2023 - 21:05
 0  49
Avukat Kime ve Neden Denir?

Avukat, hukuk eğitimi almış, hukuki konularda profesyonel danışmanlık ve temsil hizmeti veren kişidir. Avukatlar, müvekkillerini hukuki konularda temsil etme, danışmanlık yapma, sözleşme hazırlama, mahkemelerde savunma yapma, dava veya müdahil olma ve arabuluculuk gibi görevleri üstlenirler. Hukuk mesleği ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, genellikle bir hukuk fakültesinden mezun olmak ve yeterlik sınavını geçmekle yapılır. Avukatların görev ve yetkileri ülkelerin yasalarına ve hukuk sistemlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunmak ve yasal işlemlerde onlara yardımcı olmak için çalışırlar.

Avukat, gerçek veya tüzel kişilerin haklarını kamu, mahkemeler ve her türlü resmi ve özel kurumlar nezdinde savunan, hukuki ve hukuki yol gösteren kişidir. Avukat kelimesi Latince kökenlidir. Hukuk fakültelerinde eğitimini tamamlamış, yasal stajını tamamlamış ve ruhsatını almış kişiler tarafından yürütülür. Avukat, hukuk fakültesinden mezun olmuş, yasal staj yapmış ve mesleğini bağımsız veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişidir.

Günümüz şartlarında oldukça trend olan meslek grupları arasında yerini almıştır. Bu meslekte hizmet veren kişi, çalıştığı yer barosuna kayıtlıdır. Avukatın hukuk diploması ve lisansı vardır. Avukat, uyuşmazlığın doğumundan mahkeme aşamasına ve hakkın teslimine kadar olan süreçte kişiyi temsil eder. Bu meslek sadece bir iş veya dava takibi yapmakla kalmayıp, hukuki konularda danışman, hakem ve arabuluculuk da yapabilir.

Avukat nedir ve ne yapar?

Avukat, hukuki konularda danışmanlık ve temsil hizmeti veren hukuk uzmanıdır. Avukatlar müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlar, hukuki belgeler hazırlar, müvekkillerini adli makamlar nezdinde temsil eder ve hukuki sözleşmelerin müzakeresinde yer alır. Avukatlar birçok alanda uzmanlaşabilir. Örneğin ceza hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, aile hukuku ve fikri mülkiyet hukuku gibi birçok farklı hukuk dalında çalışabilirler. 1136 sayılı Kanun, avukatlık mesleğini hem kamu hizmeti hem de serbest meslek olarak tanımlamaktadır.

Gerçek veya tüzel kişilerin haklarını gerek mahkeme nezdinde gerekse dava sürecinde korumak ve savunmak; Gerek gerçek kişilere gerekse tüzel kişilere hukuki destek sağlamak, menfaatlerini korumak, çatışmaları önlemek, bu konuda tedbirler almak, bu doğrultuda sözleşme ve sözleşmeler hazırlamak.

İhtiyaçlar doğrultusunda sözleşme ve şartnameler, ihbar tutanakları ve yazılı belgeler hazırlamak, hukuki görüş ve ihtilaflar hakkında görüş bildirmek; Adli ve idari davaların takibi ve sonuçlandırılması (karar düzeltme, itiraz, temyiz vb.) gibi hukuki konularda görüş bildirme gibi görevleri üstlenir. Avukatlar müvekkillerine yasal konularda yardımcı olmak için çalışırlar. Bu nedenle avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için hukuki belge hazırlamaktan duruşmalara kadar pek çok farklı görevi üstlenebilirler. Özetle avukatlar, hukuki konularda danışmanlık, temsil ve avukatlık hizmeti veren avukatlardır.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Haber Gündemi Sektöre uygun haber veya makale bir işletme için son derece önemlidir. Bu nedenle firmalara ve sektörlere yönelik bilgilendirme içeriklerine daha fazla yer veriyoruz. Sektörü bilgilendirecek önemli haberleriniz varsa yazın.