Kime ve Neden Avukat Denir?

Avukat, hukuk fakültesi mezunu avukat stajı yapmış mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişi ve kişilere denir.

Kime ve Neden Avukat Denir?

Avukat, hukuk fakültesi mezunu, avukat stajı yapmış, mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişidir. Bugünün şartlarında, son derece trend olan meslek grupları arasında, yerini almış durumdadır. Bu meslekte hizmet veren kişi, çalıştığı şehirde bulunan baroya kayıtlı olarak faaliyet gösterir.

Avukat, hukuk diploması ve ruhsatına sahiptir.

Avukat, uyuşmazlığın doğumundan başlar, mahkeme aşaması ve hakkın teslimine kadar olan süreçte kişiyi temsil eder. Bu meslek, sadece bir iş veya dava takibi yapmaz aynı zamanda, hukuki konu da danışmanlık, hakemlik ve ara buluculuk görevi de yerine getirebilir.