Kime Avukat Denir?

Avukat, hukuki konularda tavsiye ve temsil sağlayan, hukuk eğitimi almış bir kişidir. Avukatlar müvekkillerini hukuki konularda temsil ederler.

Haziran 2, 2022 - 23:16
Şubat 5, 2024 - 06:26
 0  134
Kime Avukat Denir?

Avukat, hukuki konularda profesyonel danışmanlık ve temsil sağlayan, hukuk eğitimi almış bir kişidir. Avukatlar, müvekkillerini hukuki konularda temsil etmek, tavsiyelerde bulunmak, sözleşmeler hazırlamak, mahkemede savunma yapmak, dava açmak veya davaya müdahale etmek, arabuluculuk yapmak gibi görevleri üstlenirler. Avukatlık mesleği ülkeden ülkeye farklılık gösterse de genel olarak hukuk fakültesinden mezun olmaya ve yeterlik sınavını geçmeye dayanmaktadır. Avukatların görev ve yetkileri ülkelerin kanunlarına ve hukuk sistemlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Avukatlar müvekkillerinin haklarını savunmak ve hukuki işlemlerde onlara yardımcı olmak için çalışırlar.

Avukat, gerçek veya tüzel kişilerin haklarını kamu, mahkemeler ve her türlü resmi ve özel kuruluşlar önünde savunan, hukuki ve mevzuatsal rehberlik sağlayan kişidir. Avukat kelimesi Latince kökenlidir. Hukuk fakültelerinde eğitimini tamamlamış, yasal stajını tamamlamış ve lisansını almış kişiler tarafından yürütülür. Avukat, hukuk fakültesini bitirmiş, yasal stajını tamamlamış ve mesleğini bağımsız veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişidir. Günümüz şartlarında trend olan meslek grupları arasında yerini almıştır. Bu meslekte görev yapan kişi, çalıştığı baroya kayıtlıdır. Avukatın hukuk diploması ve lisansı vardır. Avukat, uyuşmazlığın doğuşundan mahkeme aşamasına ve hakların teslimine kadar olan süreçte kişiyi temsil eder. Bu meslek sadece bir işi veya davayı takip etmekle kalmaz, aynı zamanda hukuki konularda danışmanlık, tahkim ve arabuluculuk da sağlar.

Avukat nedir ve ne iş yapar?


Avukat, hukuki konularda tavsiye ve temsil sağlayan hukuk uzmanıdır. Avukatlar müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlar, hukuki belgeler hazırlar, müvekkillerini adli makamlar önünde temsil eder ve hukuki sözleşmeler üzerinde müzakere yapar. Avukatlar birçok alanda uzmanlaşabilmektedir. Örneğin ceza hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, aile hukuku, fikri mülkiyet hukuku gibi pek çok farklı hukuk dalında faaliyet gösterebilirler. 1136 sayılı Kanun, avukatlık mesleğini hem kamu hizmeti hem de serbest meslek olarak tanımlamaktadır.

Gerçek veya tüzel kişilerin haklarını hem mahkeme önünde hem de dava sürecinde korumak ve savunmak; Hem gerçek hem de tüzel kişilere hukuki destek sağlamak, çıkarlarını korumak, uyuşmazlıkları önlemek, bu konuda tedbirler almak ve buna göre sözleşme ve anlaşmalar hazırlamaktır.

İhtiyaçlar doğrultusunda sözleşme ve şartnameleri, ihbar tutanaklarını ve yazılı dokümanları hazırlamak, uyuşmazlıklar hakkında hukuki görüş ve görüş vermek; Adli ve idari davaların takibi ve sonuçlandırılması (karar düzeltme, itiraz, temyiz vb.) gibi hukuki konularda görüş bildirmek. Avukatlar müvekkillerine hukuki konularda yardımcı olmak için çalışırlar. Dolayısıyla avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuki belgelerin hazırlanmasından duruşmalara kadar pek çok farklı görevi üstlenebilmektedirler. Özetle avukatlar, hukuki konularda danışmanlık, temsil ve avukatlık hizmeti veren avukatlardır.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Haber Ajandası Haber gündeminde işletmeler ve iş dünyası için son derece önemli bilgilerin yanı sıra şirketler ve sektörler için bilgilendirici içerikler de yer alıyor.