Kime Avukat Denir?

Avukat, yasal konularda profesyonel tavsiye ve temsil sağlayan hukuk eğitimi almış bir kişidir. Avukatlar, müvekkillerini hukuki konularda temsil etme, dava ve arabuluculuk gibi görevler üstlenirler.

Haziran 2, 2022 - 23:16
Ağustos 6, 2023 - 13:37
 0  82
Kime Avukat Denir?

Avukat, hukuki konularda profesyonel tavsiye ve temsil sağlayan, hukuk eğitimi almış kişidir. Avukatlar, hukuki konularda müvekkillerini temsil etme, tavsiyelerde bulunma, sözleşme hazırlama, mahkemede savunma yapma, dava açma veya davaya müdahale etme ve arabuluculuk yapma gibi görevleri üstlenirler. Avukatlık mesleği ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, genellikle bir hukuk fakültesinden mezun olmaya ve yeterlilik sınavını geçmeye dayanır. Avukatların görev ve yetkileri ülkelerin kanunlarına ve hukuk sistemlerine göre değişiklik gösterebilir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunmak ve yasal işlemlerde onlara yardımcı olmak için çalışırlar.

Avukat, gerçek veya tüzel kişilerin haklarını kamu, mahkemeler ve her türlü resmi ve özel kuruluşlar nezdinde savunan, hukuki ve kanuni rehberlik yapan kişidir. Avukat kelimesi Latince kökenlidir. Hukuk fakültelerinde eğitimini tamamlamış, avukatlık stajını bitirmiş ve ruhsatını almış kişiler tarafından yürütülür. Avukat, hukuk fakültesinden mezun olmuş, avukatlık stajını tamamlamış ve mesleğini bağımsız olarak veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişidir. Günümüz şartlarında oldukça trend olan meslek grupları arasında yerini almıştır. Bu meslekte hizmet veren kişi çalıştığı baroya kayıtlıdır. Avukatın hukuk diploması ve ruhsatı vardır. Avukat, uyuşmazlığın doğuşundan mahkeme aşamasına ve hakkın teslimine kadar olan süreçte kişiyi temsil eder. Bu meslek sadece bir işi veya davayı takip etmekle kalmaz, hukuki konularda danışmanlık, tahkim ve arabuluculuk da yapabilir.

Avukat nedir ve ne iş yapar?


Avukat, hukuki konularda tavsiye ve temsil sağlayan bir hukuk uzmanıdır. Avukatlar müvekkillerine yasal tavsiyelerde bulunur, yasal belgeler hazırlar, müvekkillerini adli makamlar önünde temsil eder ve yasal sözleşmeleri müzakere eder. Avukatlar birçok alanda uzmanlaşabilir. Örneğin, ceza hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, aile hukuku ve fikri mülkiyet hukuku gibi birçok farklı hukuk dalında çalışabilirler. 1136 sayılı Kanun, avukatlık mesleğini hem kamu hizmeti hem de serbest meslek olarak tanımlamaktadır.

Gerçek veya tüzel kişilerin gerek mahkeme önünde gerekse dava sürecinde haklarını korumak ve savunmak; gerek gerçek kişilere gerekse tüzel kişilere hukuki destek sağlamak, menfaatlerini korumak, anlaşmazlıkları önlemek, bu konuda tedbirler almak, bu doğrultuda sözleşme ve anlaşmalar hazırlamak.

İhtiyaçlar doğrultusunda sözleşme ve şartnameler, ihbar tutanakları ve yazılı belgeler hazırlamak, uyuşmazlıklar hakkında hukuki görüş ve mütalaa vermek; adli ve idari davaların takibi ve sonuçlandırılması (karar düzeltme, itiraz, temyiz vb.) gibi hukuki konularda görüş bildirmek. Avukatlar, müvekkillerine hukuki konularda yardımcı olmak için çalışırlar. Bu nedenle avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuki belgelerin hazırlanmasından duruşmalara kadar birçok farklı görev üstlenebilirler. Özetle avukatlar, hukuki konularda danışmanlık, temsil ve avukatlık hizmeti veren hukukçulardır.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Haber Ajandası Sektöre uygun haber veya makaleler işletmeler için son derece önemlidir. Bu nedenle firmalara ve sektörlere yönelik bilgilendirici içeriklere daha fazla yer veriyoruz. Sektörü bilgilendiren önemli haberleri takip edin.